Infographics

  • ILLUSTRATIES VOOR WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
  • INFOGRAPHICS 
  • EDUCATIEVE ILLUSTRATIES 
  • TECHNISCHE ILLUSTRATIES

Ik help complexe ideeën en feiten visueel over te brengen aan de hand van schematische illustraties en infographics. U kan me altijd contacteren om uw idee te bespreken en concreet te maken.


ILLUSTRATIES VOOR WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES 

Degraer et al 2020_figure 1Offshore windmolens bieden habitat aan ongewervelden langsheen een dieptegradiënt en deze trekken predatoren zoals vissen, zeevogels en zeezoogdieren aan, gepubliceerd in Degraer et al. (2020, Oceanography).

Degraer et al 2020_figure 3Artificiële riffen op offshore windmolenparken fungeren als biofilters, waar suspensie-voeders organisch materiaal uit de waterkolom filteren en de omgevende zeebodem organisch verrijken, gepubliceerd in Degraer et al. (2020, Oceanography).

Braeckman et al 2021_Fig5Schematisch overzicht van de invloed van klimaatomstandigheden op het ondiepe Antarctische mariene ecosysteem, gepubliceerd in Braeckman et al. (2021, Nature Communications Biology).


INFOGRAPHICS 


EDUCATIEVE ILLUSTRATIES 


TECHNISCHE ILLUSTRATIES

Medics Without Vacation - Infographic Hendrik Gheerardyn

Gebruikershandleiding voor medische apparatuur, voor Artsen Zonder Vakantie